Personeelsadvies

Uw personeel vormt een belangrijk kapitaal van uw organisatie of deze nu groot of klein is. Grote organisaties hebben afdelingen die zich bezig houden met het goed reilen en zeilen van dat kapitaal. Maar bent u een wat kleinere organisatie, dan kan dat niet, omdat de kosten daarvan onevenredig hoog zouden zijn. Maar de behoefte, de noodzaak, is eigenlijk net zo groot.

Ieder z’n vak geldt ook voor goed personeelsmanagement. Natuurlijk zijn er begenadigde ondernemers die het in de vingers hebben. Die zijn in staat om, tussen alle beslommeringen door, alle facetten van het P & O vak professioneel uit te voeren. Dat is mooi voor die ondernemers. Maar hoe zit dat met u? Zou het niet gemakkelijk zijn om gespecialiseerde hulp op maat te kunnen inkopen? Dat betekent dat u, voor relatief weinig geld, expertise binnen uw bedrijf haalt die er voorheen niet was.

De voordelen daarvan zijn groot: Werving en selectie, functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, ziekteverzuimmanagement, werkoverleg, advies en consultancy, individuele begeleiding voor u als manager, psychologische tests en eventueel ontslagzaken. Het is allemaal nodig voor een professionele benadering en ontwikkeling van dat grootste kapitaal in uw bedrijf: uw personeel!

Invent Personeel en Organisatie levert het management en personeelsafdelingen advies en ondersteuning op het gebied van:

Arbeidsvoorwaarden en salarisadvies
Wij adviseren u over welk salaris past bij een functie en hoe de door u geboden secundaire arbeidsvoorwaarden aansluiten op de arbeidsmarkt. Ook voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Functiewaardering
Bij functiewaardering draait alles om gelijk loon voor gelijk(waardig) werk en het indelen van functies naar zwaarte. Maar hoe bepaalt u die rangordening? Professionele functiewaarderingssystemen maken die criteria expliciet en transparant en zorgen dat de rangordening van functies systematisch en onderbouwd plaatsvindt. Wij geven u hierin graag advies.

Talentmanagement
Over welke talenten hebben uw medewerkers? Wat hebben ze in huis en (hoe) kunnen ze zich verder ontwikkelen? Wie bieden u ondersteuning bij uw talentmanagement. We brengen aanwezige talenten in kaart en kijken naar kansen en tekortkomingen in uw bedrijf. Met als doel een optimale inzet van uw human resources, nu en in de toekomst.

Functiebeschrijvingen
Goed functioneren van uw personeel begint bij heldere functiebeschrijvingen. Daarmee creƫert u helderheid binnen uw onderneming. Binnen ISO certificering of een andere vorm van Total Quality Management zijn functiebeschrijvingen een voorwaarde. Daarom helpen wij u graag met het formuleren van de functies binnen uw bedrijf.

Functioneringsgesprekken
Eenmaal per jaar moet u functioneringsgesprekken houden. Tijdens die gesprekken moet u kijken in hoeverre de doelstellingen van ieder personeelslid zijn gehaald en wat de nieuwe doelstellingen voor het komend jaar moeten worden. Aan het eind van ieder gesprek is het belangrijk dat er een individuele commitment is om de doelstellingen voor het nieuwe jaar te gaan halen. Ook hierin kunnen wij u effectief ondersteunen.

Werkoverleg
Ieders individuele doelstelling moet natuurlijk passen binnen de totale doelstelling van het hele bedrijf. De afstemming daarvan vindt plaats tijdens het werkoverleg.Werkoverleg is belangrijk, omdat daarbij iedereen aan het woord komt en iedereen zijn of haar inbreng kan hebben. Met goed werkoverleg kan een enorme teamgeest worden gekweekt. En teamgeest bepaalt het verschil tussen winnen of verliezen. Invent Personeel en Organisatie begeleidt u bij dit proces.

Conflictbemiddeling
U kunt ons inschakelen om conflicten tussen medewerkers of binnen een afdeling op te lossen. Ook wanneer u zelf als manager in een conflict met een van uw medewerkers terecht bent gekomen, kunt u ons inschakelen om een oplossing te vinden en escalatie te voorkomen.

Ontslagzaken
Ontslag is nooit leuk maar soms onontkoombaar. Het is vaak een emotionele zaak voor zowel u als uw werknemer. Het is van groot belang dat de juiste procedures worden gevolgd. Wij bieden u daarom deskundig advies om tot een goede oplossing voor beide partijen te komen.

Opzet van personeelsbeleid
Wij bieden begeleiding bij het beschrijven van procedures en werkprocessen, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het maken van een personeel handboek.