Werkwijze

Stap 1: Intakegesprek

Hierin hebben we met u als opdrachtgever een uitgebreid intakegesprek over uw organisatie, het profiel van de vacature, de functie-eisen en het bijbehorende arbeidsvoorwaardenpakket. Ook bepalen we samen met u de wervingsstrategie.

Stap 2: Werving

In overleg met u stellen we het definitieve functie- en kandidatenprofiel op. Dit stellen we centraal bij de werving. Gelijktijdig zetten we meerdere middelen in bij de werving: ons netwerk, databaseonderzoek, personeelsadvertenties, internet search en eventueel executive search. We nodigen kandidaten uit en verzorgen verdere correspondentie.

Stap 3: Selectiegesprekken

De zorg voor de voorselectie van mogelijke kandidaten nemen wij u uit handen. Bij de selectie maken we gebruik van een gestructureerde interviewtechniek, ontleend aan de assessmentcentermethode. Deze methode maakt een kritische beoordeling mogelijk van de kwaliteiten van de kandidaat in relatie tot uw organisatie en openstaande functie. De beoordeling vindt mede plaats aan de hand van competenties. Tijdens de gesprekken informeren we kandidaten uiteraard over uw organisatie en de openstaande functie.

Stap 4: Voorstellen van kandidaten

U ontvangt ter voorbereiding op de gesprekken met de kandidaten een rapportage van onze beoordeling. Wij adviseren u bij de selectiegesprekken en zijn daar indien gewenst bij aanwezig. Na bij voorkeur twee of drie gesprekken met de kandidaten maakt u uw keuze en voert u een arbeidsvoorwaardengesprek met de uiteindelijke kandidaat.

Stap 5: Selectieonderzoeken (optioneel)

We nemen bij de voorgestelde kandidaten een kort selectieonderzoek af. Dit bestaat uit een capaciteitentest en een persoonlijkheidsvragenlijst. Voor u is dan nog meer informatie over de sollicitanten beschikbaar.

Stap 6: Controle individuele gegevens

Wij controleren de persoonlijke gegevens (opleiding, ervaring, arbeidsvoorwaarden) van de uiteindelijke kandidaat. Referenties winnen we in overleg met de kandidaat en u in.

Stap 7: Assessment

Ter afsluiting van een werving- en selectieprocedure kunnen wij een uitgebreid assessment bij de eindkandidaat afnemen. Hiermee krijgt u een nog completer beeld van zijn persoonlijkheid en kwaliteiten en hoe u deze optimaal kunt inzetten en ontwikkelen.