Assessments

Op basis van een assessment geven we onze opdrachtgevers advies over de geschiktheid van een sollicitant of de doorgroeimogelijkheden van een interne medewerker. Met behulp van genormeerde en hoogwaardige vragenlijsten, tests en interviews worden talenten, competenties, ambities en vaardigheden van deelnemers in beeld gebracht.

Een assessment resulteert altijd in een win-win situatie. De werkgever, kandidaat en andere betrokken partijen krijgen een advies op basis waarvan iedereen verstandige beslissingen kan nemen. Wij werken volgens de code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze code voldoet aan alle privacy-rechten die conform de Nederlandse wet en regelgeving van toepassing zijn.

De duur van een volledig assessment is in de regel een hele dag. Wanneer een groep kandidaten beoordeeld moeten worden, bijvoorbeeld in een vergadersimulatie of een groepsspel, dan is er een tweede testdag. Wanneer slechts op onderdelen getest moet worden is dat korter.

De inhoud van een assessment stemmen we af op de branche, functie en specifieke vragen van de opdrachtgever.

 

Wanneer een assessment

Bij personeelsselectie: In het onderzoek worden kandidaten voor een concrete vacature beoordeeld.

Op basis van het functieprofiel en aangegeven competenties beoordelen we de kandidaat op zijn geschiktheid voor de functie, persoonlijkheid en inpasbaarheid in het team. Wij adviseren u over de geschiktheid van kandidaten en hun kans van slagen in de vacante functie.

Bij potentieelinschatting: De doorgroeimogelijkheden van uw medewerkers worden onderzocht.

Hierbij besteden wij aandacht aan enerzijds hun ambities en capaciteiten en anderzijds aan dat wat uw organisatie vraagt en kan bieden. Wij adviseren over de verdere carrièreontwikkeling van uw medewerkers binnen uw organisatie.

Lees hier meer over de procedure.