Coaching en training

Mensen werken niet altijd optimaal samen. Meestal ligt dat aan de onderlinge communicatie en onbegrip over elkaars verwachtingen, intenties en gedrag. Hierdoor komen kwaliteiten van mensen onvoldoende tot hun recht. U weet dat uw medewerkers meer in hun mars hebben, maar het komt er niet uit.

Met coaching en training helpen wij uw medewerkers hun vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij hun capaciteiten beter kunnen benutten. Nadat ze een van onze trajecten hebben gevolgd, gaan uw medewerkers met meer plezier en minder stress naar het werk. De onderlinge sfeer wordt beter en het team is beter op elkaar afgestemd. Dit merkt uw klant in de betere kwaliteit van dienstverlening, wat u uiteindelijk meer winst oplevert.
Coaching

Is er iemand toe aan een promotie, functioneert iemand minder goed of vraagt een personeelslid zelf om hulp? Dan kunnen we hem coachen met bijvoorbeeld een competentieonderzoek, een sterkte/zwakte analyse en individuele oefeningen. Daarnaast voeren we gesprekken met u en uw medewerker waarbij we advies geven en een actieplan voorleggen voor de verdere ontwikkeling van uw medewerker.

Het programma bestaat uit een aantal bijeenkomsten met een adviseur van Invent Personeel en Organisatie. We werken op basis van concrete actiepunten, gericht op zijn functioneren en het verbeteren van de specifieke vaardigheden van uw medewerker.

Voorbeelden: een verder goed functionerend personeelslid die moeite had om anderen op fouten aan te spreken hebben we getraind in assertiviteit. Een ervaren kracht die gezondheidsproblemen kreeg, heeft met ons gewerkt aan zijn belastbaarheid en zelfvertrouwen. Een sales consultant had moeite met zijn planning en organisatie. Door hem dagelijks kort te spreken en te coachen had hij binnen een maand zijn zaakjes wel op orde. Een jonge manager hebben we gecoacht in het leidinggeven aan zijn oudere medewerkers.
Trainingen communicatie en samenwerking

In deze trainingen werken uw medewerkers aan hun competenties om te communiceren en samen te werken. Basisvaardigheden als luisteren, informatie overbrengen en feedback geven worden getraind. Veel gevraagde trainingen zijn:

– Presentatietechnieken

– Onderhandelen

– Vergaderen

– Persoonlijke effectiviteit

Van tevoren hebben wij een gesprek met u en uw medewerkers. We bespreken dan de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers. Het is belangrijk om te weten wat iedere deelnemer afzonderlijk in de training wil leren. De effectiviteit van een training hangt sterk samen met de mate waarin de behandelde onderwerpen aansluiten op de dagelijkse werksituatie van uw werknemers. Hun ervaringen en de door hen beleefde “lastige situaties” vormen belangrijke onderdelen van de oefeningen die wij in een training opnemen. Wij vinden hierbij dat het niet gaat om het veranderen van iemands persoonlijkheid maar om het aanleren van een andere aanpak of manier van reageren.

Neem voor vragen en advies over coaching en training gerust contact met ons op.

Lees hier meer over onze training Teamontwikkeling