Privacy Werving en Selectie

Privacy Statement van Invent Personeel en Organisatie

Werving, selectie, inschrijving

In dit privacy statement staat beschreven hoe Invent Personeel en Organisatie (Invent) omgaat met uw persoonsgegevens. We houden ons hierbij minimaal aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 2018.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • Zorgvuldigheid in het accepteren, opslaan, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens.
  • Het doel waarvoor we uw gegevens opslaan en verwerken is duidelijk en ook aan u bekend.
  • We gebruiken niet meer gegevens dan dat nodig is voor dit doel.
  • Op uw verzoek geven we u inzicht in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen en als u dit wenst verwijderen we deze uit onze bestanden. 
  • Onze data zijn beveiligd opgeslagen en alleen voor onze consultants toegankelijk.

Onze werkwijze:

Via onze website of een e-mail naar Invent (hetzij naar een van de consultants, hetzij naar het algemene info@invent-personeel.nl adres) laat u persoonsgegevens bij INVENT achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres, maar ook een sollicitatiebrief, uw cv, diploma’s en dergelijke. 

We beseffen dat dit altijd vertrouwelijke informatie is en we delen deze gegevens dan ook alleen met anderen wanneer u ons daarvoor uw toestemming geeft. In de regel zal deze toestemming  per e-mail aan u worden gevraagd. Pas na uw toestemming slaan we uw gegevens op en/of delen we die met anderen.  

De toestemming die we van u vragen zal doel gebonden zijn. We zullen dat in ons verzoek aan u vermelden. Voorbeelden hiervan zijn: 

“Mogen we uw cv en  brief bewaren met het oog op andere vacatures?”

“Vindt u het goed dat we uw CV doormailen naar X?” 

“Mag onze klant uw salaris weten om u een passend salarisvoorstel te doen?”

De gegevens die we van u hebben zullen we maximaal 5 jaar in onze bestanden bewaren. Daarna zullen we u vragen om nieuwe toestemming of uw gegevens verwijderen. 

Gebruik openbare databanken:

Voor onze headhunting en recruitment maken we gebruik van de openbare cv data banken van onder andere Indeed, Werk.nl en LinkedIn. Dat betekent dat we u kunnen benaderen naar aanleiding van uw vermelding op deze databanken en over uw cv beschikken. Dit zijn openbare gegevens die we ook  delen met onze klanten zonder dat u daarvan op de hoogte bent. Wanneer u dit niet op prijs stelt, moet u dat zelf op deze databanken aangeven of uw gegevens daar verwijderen. 

Wanneer we u benaderen leggen we uit hoe we uw gegevens hebben gevonden en voor welk bedrijf en/of vacature we u benaderen.  U bent uiteraard vrij om hierop al dan niet in te gaan. Nadat we u benaderd hebben, zullen we u ook vragen of u ons uw CV wilt mailen en of we deze mogen bewaren met het oog op vacatures bij onze relaties.   

Bijzondere persoonsgegevens:

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. INVENT verwerkt deze gegevens niet.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden:

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of INVENT hiertoe verplicht wordt door de wet.

In het kader van onze dienstverlening worden CV’s van kandidaten gedeeld met onze opdrachtgevers. Wij zullen CV’s van kandidaten alleen met opdrachtgevers delen ná voorafgaande mondelinge of schriftelijke toestemming van de betrokken kandidaat.

Beveiliging:

Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. INVENT draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Uw files worden opgeslagen op onze beveiligde VPS en uw mails in een beveiligde Office en Apple omgeving. 

Inzage en wijziging van uw gegevens:

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw  gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met Paul van der Spek, pvds@invent-personeel.nl. 

Invent Personeel en Organisatie
Innovatoren
Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo
Tel. 077-303 04 35
www.invent-personeel.nl