Assessments

beoordelen en selectie-advies is ons vak

Bij personeelsselectie worden nogal eens verkeerde keuzes gemaakt, zodat al na een jaar weer op zoek moet worden gegaan naar een andere medewerker. De oorzaak hiervan is vaak te vinden in onduidelijkheid over de functie en de eisen, onvoldoende bespreken van wederzijdse verwachtingen en gebrekkige beoordeling van essentiële eigenschappen en ervaringen van kandidaten. Vaak worden fundamentele attributiefouten worden gemaakt. Men ziet en hoort wat men wil zien en horen!

Dit zijn dure fouten en het is alleen al daarom de moeite waard om kandidaten bij ons te laten beoordelen in een uitgebreid assessment en ons een advies te vragen over hun geschiktheid. Assessmentresultaten correleren namelijk sterk met functiesucces en hebben een voorspellende waarde. Zo kan met meer vertrouwen een keuze worden gemaakt en teleurstellingen kunnen worden voorkomen.

Kortom, om fouten te voorkomen en de beste kandidaten te selecteren is een investering in een assessment in alle opzichten zijn geld waard.

Een assessment bij Invent

Assessments zijn bij Invent het werk van senior-psychologen, want in onze optiek moet een assessmentpsycholoog niet alleen het onderzoek kunnen doen, maar ook de ervaring en het inzicht hebben om achter de testscores te kijken en kandidaten en organisaties goed te kunnen adviseren.

Wij zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen, Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie en lid van de stuurgroep van het expertiseplatform voor de assessmentbranche Alles over Assessments.

Inhoud van een Invent-assessment

Het doel van het assessment is het geven van een beoordeling en advies aan organisatie en kandidaat over de mate van aansluiting van:

De voor de functie benodigde kwaliteiten, de functie-ruimte en de missie van de organisatie
en
De competenties, motivatie en waarden van de kandidaat

De samenstelling van het assessment is maatwerk, afgestemd op de functie nu en in de toekomst, en een combinatie van de volgende onderdelen:

  • interviews over werk, loopbaan en persoonlijke carrière waarden
  • denkvermogen, denkkracht en denksnelheid
  • werk gerelateerde persoonlijkheid
  • emotionele intelligentie
  • integriteit en risicofactoren
  • rollenspelen en praktijksimulaties
  • inzicht en verwachtingen ten aanzien van de functie en organisatie

Rapportage

Onderzoeksbevindingen worden met de kandidaat uitgebreid doorgesproken, waarna een adviesrapport voor kandidaat en organisatie wordt opgesteld en besproken.

Kosten

De kosten van een mismatch en een verkeerde aanname zijn fors, niet alleen direct maar ook indirect. Ze lopen op van minimaal een half jaarsalaris tot meerdere jaarsalarissen in het geval van grove fouten en beleid.

Wilt u het risico op een mismatch beperken? Investeer dan in een assessment.

De kosten van een volledig functiegericht live assessment waarmee de kans op selectiefouten sterk wordt teruggebracht bedragen slechts een fractie van de schade die door een verkeerde personeelsaanname kan ontstaan.

Beroepscode

Wij houden ons aan de Beroepscode van het NIP. De basisprincipes hiervan zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. 

Door toepassing van de Beroepscode is het voor de kandidaat, opdrachtgever en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de kandidaat beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van de assessmentpsycholoog.

U kunt de beroepscode hier inzien:
www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode

Privacybeleid

Speciaal voor onze assessmentpraktijk hebben we een privacy statement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens en testresultaten.

We houden ons hierbij minimaal aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 2018 en aan de Algemene Standaard Testgebruik Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 2017.

Dit privacy statement vindt u hier: Privacy Statement van Invent Assessments