Training samenwerken en communicatie

Betere prestaties door sterkere teams

Wij worden vaak ingeschakeld door organisaties, waarin medewerkers en/of leidinggevenden de interne samenwerking en communicatie in hun team willen verbeteren. Deze teamontwikkeling moet leiden tot effectievere communicatie, betere samenwerking, meer plezier in het werk en lager ziekteverzuim. Minstens zo belangrijk is dat ook de klant hiervan de voordelen merkt in de vorm van een hogere kwaliteit van dienstverlening.

In elke training is het belangrijk dat de deelnemers inzicht krijgen in hoe zij zelf samenwerken en communiceren. Dit zelfinzicht vormt de basis voor een strategie om tot betere samenwerking en grotere klantgerichtheid te komen.

Om de trainingsdoelen te concretiseren hebben wij vooraf gesprekken met de opdrachtgever en de deelnemers. Ook ieders persoonlijke leerdoelen worden dan aan de orde gesteld: wat wil een ieder specifiek in de training leren.

De effectiviteit van een training hangt sterk samen met de mate waarin de behandelde onderwerpen aansluiten op de dagelijkse werksituatie van de deelnemers. Hun ervaringen en de door hen beleefde “lastige situaties” vormen belangrijke onderdelen van de oefeningen die door ons in een training worden opgenomen. Wij vinden hierbij dat het niet gaat om het veranderen van iemands persoonlijkheid maar om het aanleren van een andere aanpak of manier van reageren.

Enkele voorbeelden van trainingsprojecten:

Project “Verbetering samenwerking”
Opdrachtgever: instelling in de zorg

Project “Verbetering samenwerking tussen project- en productie-afdeling”
Opdrachtgever: bouwbedrijf

Project “Ontwikkeling leiderschapsstijl en -vaardigheden”
Opdrachtgever: organisatie in engineering en machinebouw

Project “Samenwerking en communicatie”
Opdrachtgever: administratie-kantoor in de onderwijssector

Project “Samenwerking en communicatie”
Opdrachtgever: leverancier aan zorginstellingen