Outplacement

advies en begeleiding op maat naar een nieuwe uitdaging

Veranderingen in uw organisatie of in de economie kunnen ertoe leiden dat u de arbeidsovereenkomst met een of meerdere van uw medewerkers moet beëindigen. Het komt ook voor dat u en een medewerker, ondanks inspanningen van beide kanten, tot de conclusie komen dat het beter is wanneer hij of zij een andere werkkring gaat zoeken.


Om het ontslag te verwerken, loopbaankeuzes te maken en een nieuwe professionele uitdaging te vinden bieden wij Outplacement op Maat aan. Onze consultants zijn Registerpsychologen NIP met een track record in ontslagverwerking, loopbaanadvies en sollicitatiebegeleiding.

Outplacement op Maat betekent dat wij geen standaardprogramma doorlopen, maar de betrokken medewerker keuzevrijheid geven als het gaat om de accenten die hij of zij wil leggen in de gewenste begeleiding.

Onze Outplacement aanpak

Het proces voor de medewerker begint met een kennismaking met een Invent-outplacement consultant. We nemen de uitgangsituatie door en reflecteren in eerste instantie globaal op zijn of haar mogelijkheden en ambities. Hierna kunnen concrete hulpvragen en de aanpak van het proces worden geformuleerd en afgesproken.

Mogelijke onderdelen van een Outplacement op Maat zijn:

  • Ontslag als rouwproces
  • Wennen aan de nieuwe situatie
  • Assessment van kernkwaliteiten, waarden en ambities
  • Verkenning van mogelijkheden op de arbeidsmarkt
  • Netwerk- en sollicitatie ondersteuning
  • Interviewtraining
  • Opstellen CV, presentatie, gebruik van LinkedIn
  • Coaching tijdens de eerste drie maanden in de nieuwe baan

Contact

Onze inzet is om uw medewerker te inspireren en helpen bij het vinden van oplossingen en het uitstippelen van nieuwe wegen.
Neem per mail of telefonisch contact met ons op voor een kennismaking.