HRM advies en begeleiding

maak uw organisatie onderscheidend door uw personeelsbeleid

Het opbouwen, onderhouden en ontwikkelen van een succesvol team van medewerkers vraagt visie en beleid. Een helder personeelsbeleid geeft de structuur en instrumenten voor een optimale inzet en ontwikkeling van het personeel, ook als de omstandigheden veranderen. Het geeft medewerkers duidelijkheid en is voor sollicitanten ook vaak een belangrijk criterium om al of niet voor een organisatie te kiezen.

Invent Personeel en Organisatie heeft een track record in het opzetten en implementeren van personeelsbeleid voor het MKB. Wij werken hiervoor zowel op contract- als op uurbasis. Onze projecten bestaan uit het opzetten en invoeren van (deel)beleid en instrumenten, maar we opereren ook in een rol van externe HRM-business partner.

Enkele voorbeelden van activiteiten:

Competentiemanagement

Over welke competenties beschikken uw medewerkers? Wat hebben ze in huis en (hoe) kunnen ze zich verder ontwikkelen? We brengen de in uw organisatie aanwezige talenten in kaart en kijken naar kansen en tekortkomingen. Met als doel een optimale inzet van uw human resources, nu en in de toekomst.

Functie- en rolbeschrijvingen

Goed functioneren van uw personeel begint bij heldere functie- en rolbeschrijvingen. Daarmee creëert u helderheid binnen uw onderneming. Wij adviseren u over de best passende methodiek en werken de beschrijvingen uit van concept tot definitieve versie.

Functioneringsgesprekken

Gesprekken tussen de leidinggevende en de medewerker over zijn of haar ontwikkeling is belangrijk voor het creëren van een werkomgeving waarin leren en jezelf blijven ontwikkelen worden gestimuleerd. Wij helpen u met het opzetten van een systeem en begeleiden al naar gelang de gesprekken en verslaglegging.

Werkoverleg

Met goed werkoverleg kan een enorme teamgeest worden gekweekt. En teamgeest bepaalt het verschil tussen winnen of verliezen. Invent Personeel en Organisatie begeleidt u bij dit proces.

Conflictbemiddeling

U kunt ons inschakelen om conflicten tussen medewerkers of binnen een afdeling op te lossen. Ook wanneer u zelf als manager in een conflict met een van uw medewerkers terecht bent gekomen, kunt u ons inschakelen om een oplossing te vinden en escalatie te voorkomen.

Ontslagzaken

Ontslag is nooit leuk maar soms onontkoombaar. Het is vaak een emotionele zaak voor zowel u als uw werknemer. Het is van groot belang dat de juiste procedures worden gevolgd. Wij bieden u daarom deskundig advies om tot een goede oplossing voor beide partijen te komen.

Opzet van personeelsbeleid

Wij bieden begeleiding bij het beschrijven van procedures en werkprocessen, het ontwikkelen en implementeren van beleid en het maken van een personeelshandboek.