Organisatie en ontwikkeling

We adviseren en begeleiden organisatie naar een cultuur
waarin leren en ontwikkelen kernwaarden zijn

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 subsidie beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Hiermee kunt u, indien het project en uw bedrijf binnen de regeling vallen voor een fractie van de kosten werken aan de ontwikkeling van uw organisatie.

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Neem contact met ons op voor advies.

Ons aanbod

Aan de slag met uw medewerkers en het ontwikkelen van een leer- en ontwikkelcultuur:

  • Met advies en begeleiding van ervaren bedrijfspsychologen
  • Ondersteund door subsidie tot 92%!

Met als doelen:

  • een lerende organisatie
  • een competent en vitaal team
  • medewerkers die gemotiveerd, competent en productief zijn.

Wat kunnen we voor u doen?

  • Doorlichting van uw onderneming en de leercultuur uitmondend in een personeel- ontwikkelplan.
  • Individuele loopbaan- of ontwikkeladviezen aan uw medewerkers
  • Ondersteuning en begeleiding bij het bedenken en uitvoeren van acties en methodes (denk ook aan coaching en training) om uw medewerkers te stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Onze aanpak

We analyseren de aanwezige kernkwaliteiten van de onderneming en de medewerkers. We voeren hiervoor team- en individuele gesprekken. Daarbij zetten we het team in een growth mindset. Dat is een mindset waarvan blijven leren en ontwikkelen de kern uitmaakt.

Belangrijk in onze visie: medewerkers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling en inzetbaarheid. We gaan daar met hen over in gesprek op basis van een kritisch assessment van kwaliteiten en motieven. We maken hierbij onder andere gebruik van onze gekwalificeerde en genormeerde psychologische meetinstrumenten.

Een onderneming met een leercultuur kenmerkt zich door onderlinge openheid en ambitie om met en van elkaar te blijven leren. We analyseren in welke mate een leercultuur aanwezig is en hoe deze verbeterd kan worden. We schrijven hiervoor desgewenst een advies en opleidingsplan en coachen bij de implementatie.

Een cultuurverandering vraagt verandering van gedrag. Dat is vaak lastig, zo weten wij als psychologen. Daarom nemen we in onze trajecten vaak trainingen op in het voeren van ontwikkel- en groeigesprekken. Ook het organiseren van leer-events kan de leercultuur versterken.

Informatie en werkwijze

We maken met u een plan van aanpak en een offerte. Deze verwerken we in een aanvraag voor subsidie. Dit wordt geheel door ons begeleid.