Workshop duurzame inzetbaarheid

Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid is de kern van modern HRM

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen werk te houden en nieuw werk te krijgen. In modern HR-beleid staat het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers centraal. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij werkgever en werknemer. Beiden werken eraan dat medewerkers zo lang mogelijk prettig, zinvol en betaald werk kunnen blijven doen.

Onderzoekers delen duurzame inzetbaarheid op in drie indicatoren:

  • Vitaliteit
  • Werkvermogen
  • Employability

Vitaliteit verwijst naar fitheid, energie en motivatie. Werkvermogen is de mate waarin men zowel fysiek als psychisch in staat is te werken. Employability staat voor de competenties om aan het werk te zijn en te blijven.

Vitaliteit, werkvermogen en employability van werknemers zijn geen stabiele kenmerken en kunnen onder druk komen te staan door veranderingen in zowel de privé- als de werkcontext van een werknemer. Denk bijvoorbeeld aan gebeurtenissen zoals ziekte van een familielid, de introductie van nieuwe technologieën op het werk of baanverlies.

Inzetbaar zijn en blijven, vraagt dat werknemers goed om kunnen gaan met dergelijke veranderingen, tegenslagen en andere problemen die zij in hun werkende leven tegenkomen. Veerkracht dus.

Workshops

In maatwerk workshops voor leidinggevenden, medewerkers en HRM gaan we in gesprek over deze thema’s.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • De leercultuur in het bedrijf
  • Obstakels en mogelijkheden voor leren en ontwikkelen
  • Competenties voor een duurzame inzetbaarheid

Resultaten

Een workshop kan zowel het begin als onderdeel zijn van een groter project gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.