Loopbaan- en ontwikkeladvies

brengt kernkwaliteiten en loopbaanwaarden in beeld

Loopbaanadvisering is een expertise van Invent. Doordat we veel in bedrijven werken, kennen we veel functies en bedrijfsculturen en als arbeids- en organisatiepsychologen weten we alles van talentontwikkeling en loopbaanpsychologie. We spelen in op veranderingen op de arbeidsmarkt en in het economisch leven.

Loopbaan- en talentenontwikkeling zijn noodzaak

De veranderingen op de arbeidsmarkt (denk aan steeds verder gaande technologische mogelijkheden, robotisering en digitalisering) hebben grote invloed op de kennis en vaardigheden waarover medewerkers moeten beschikken om inzetbaar te blijven. Ieder bedrijf is een lerende organisatie en medewerkers moeten daarin mee.

Het is daarom belangrijk dat bedrijven regelmatig met hun medewerkers spreken over hun ontwikkeling en loopbaan. Een loopbaangesprek met managers en HRM is hiervoor een goede start.

Vragen die aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld:

  • Actuele kennis en vaardigheden
  • Gewenste competenties voor de toekomst
  • Wensen, ambities en mogelijkheden
  • Perspectieven binnen het bedrijf en op de arbeidsmarkt

Om deze vragen goed gefundeerd te kunnen beantwoorden, is het zinvol dat de medewerker bij Invent een traject volgt om tot een persoonlijk loopbaan- of ontwikkeladvies te komen.

In zo’n traject kijken we naar zijn of haar huidige werk en het toekomstperspectief daarvan. We nemen een loopbaanassessment af en geven inzicht in competenties, kwaliteiten en loopbaanmogelijkheden. We stimuleren de medewerker om actief na te denken over zijn of haar toekomst en hiervoor plannen te maken.

Opbrengsten

Wat bereiken de medewerker en de werkgever als gekozen wordt voor een loopbaan- en ontwikkeladvies bij Invent?

  • Er ontstaat een goed beeld van capaciteiten, mogelijkheden en ambities.
  • Dit helpt bij het bepalen van de positie van de medewerker in het bedrijf en op de arbeidsmarkt.
  • De medewerker krijgt handvatten voor leren en ontwikkelen.
  • De werkgever weet wat de mogelijkheden en ambities van de medewerker zijn en kan op basis daarvan concrete afspraken over cursussen, functieverandering en/of verdere coaching maken.

Loopbaan- en ontwikkeladviezen vanuit de SLIM-regeling

Het stimuleren van leren en ontwikkelen in bedrijven wordt als cruciaal gezien voor de toekomst van de Nederlandse economie. Om bedrijven hierin te stimuleren bestaat er een aantrekkelijke subsidieregeling voor het MKB. Dit is de zogenaamde SLIM-regeling.

In het kader hiervan kunnen bedrijven tot 90% krijgen voor onder andere het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming.