Personeel en organisatie

SLIM: Aan de slag met uw medewerkers en
het ontwikkelen van een leer- en ontwikkelcultuur

Aan de slag met uw medewerkers en het ontwikkelen van een leer- en ontwikkelcultuur

  • Met advies en begeleiding van ervaren bedrijfspsychologen
  • Ondersteund door subsidie tot 92% in het kader van de SLIM-regeling!

Gemotiveerd, bekwaam en gezond personeel is één van de belangrijkste factoren voor het succesvol voortbestaan van een bedrijf. Als mkb-ondernemer is het echter niet eenvoudig om personeel op de juiste manier te ondersteunen, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen op het gebied van opleiding en ontwikkeling. De Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het Mkb (SLIM) brengt daar verandering in en faciliteert het inhuren van deskundigheid.

Met als doelen

  • Een competent en vitaal team waar uw klanten graag zaken mee doen.
  • Medewerkers die gemotiveerd, competent en productief inzetbaar zijn.
  • Een bedrijfscultuur waarin leren en ontwikkelen centraal staat in het personeelsbeleid

Wat kunnen we voor u doen?

  • Advies over hoe u van uw bedrijf een lerende organisatie kunt maken met openheid voor verbetering en ontwikkeling.
  • Individuele loopbaan- of ontwikkeladviezen aan uw medewerkers, al dan niet vanuit hun team.
  • Ondersteuning en begeleiding bij het bedenken en uitvoeren van acties en methodes (denk ook aan coaching en training) om uw medewerkers te stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Waarom meedoen?

De structuur van de Nederlandse economie zit in een periode van transitie. Die transitie betekent ook veel voor de werkenden. Zij moeten zich blijven ontwikkelen, flexibel en stressbestendig zijn, om kunnen gaan met onzekerheid, en zich open blijven stellen voor nieuwe kennis en vaardigheden.

Leren en ontwikkelen zijn ontzettend belangrijk om als bedrijf te kunnen blijven bestaan!

Dit breed gedeelde inzicht in deze maatschappelijke noodzakelijkheid is de reden dat de overheid MKB-bedrijven financieel wil ondersteunen om met professionals te gaan werken aan hun leercultuur.

Contact

Onze inzet is om u te inspireren en adviseren. Neem gerust per mail of telefonisch contact met ons op voor een kennismaking.

Bezoek ook de website: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/menukaart-slim-regeling